Wat is KBGBB?

Koninklijke BGBB, VOOR EN DOOR DE GROOTHANDEL

Dilemma’s, bedrijfsgerichte vraagstukken, problemen bij export …
Welk groothandelsbedrijf in bloembollen en boomkwekerijproducten ontkomt daar niet aan?
Doordat het aan tijd ontbreekt om voortdurend zelf naar oplossingen en antwoorden te zoeken, doen bedrijven steeds vaker een beroep op de Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten.
De Koninklijke BGBB stelt zich immers statutair ten doel de gemeenschappelijke en individuele belangen van deze bedrijven te behartigen en op te treden als hun algemeen vertegenwoordiger in binnen- en buitenland.